Tag: python

Skriva till fil i Python

I ett tidigare inlägg så lärde vi oss att läsa från en fil i Python. Vi skall nu bygga vidare på det exemplet och lära oss att skriva till filen.

Continue reading

Läsa från fil i Python

Vi har tillsammans gjort ett programmeringsexempel där vi i Python läser från en fil och bearbetar det inlästa datat. Koden för denna övning hittar du nedan. Vid nästa tillfälle så kommer vi jobba vidare med exemplet och även skriva till filen.

Continue reading