Tag: Banken

Gemensam programmering, stora gruppen, del 4

Vi slutförde banken och lade dessutom till en extra funktion där vi kan nollställa ett befintligt konto.

Continue reading

Gemensam programmering, bankapplikationen, lilla gruppen

Idag började vi den gemensamma uppgiften att bygga en gemensam bank. Vi kom inte så långt då vi lätt hamnade på sidospår och tvingades kika på andra saker också. Här nedanför finns iaf koden som vi producerade idag och den fortsätter vi med på morgondagens lektion.

Continue reading

Gemensam programmering, stora gruppen, del 3

Idag passade vi på att köra programmering på bägge passen. Det gjorde att vi kunde komma ganska långt med det gemensamma arbetet med banken. Det vi gjorde under första lektionen finns presenterat i ett eget inlägg.  Under denna lektion så lade vi fokus på att säkra upp banken lite så att den skall vara svårare …

Continue reading

Gemensam programmering, stora gruppen, del 2

I det andra gemensamma programmeringstillfället byggde vi om banken så att den inte längre lagrade ett saldo utan att varje transaktion lagrades i en lista och sedan så beräknade vi saldot mha metoden Saldo(). Nästa programmeringstillfälle kommer redan efter lunch då vi skall lägga fokus på att säkra upp banken mot några vanliga krascher och …

Continue reading

Gemensam bankapplikation, stora gruppen, del 1

Idag byggde vi grunden för en enkel bankapplikation. Det finns saker som vi skall jobba vidare med imorgon då vi skall; Lagra transaktionerna i en lista Beräkna saldo genom en metod Säkra upp mot felaktiga inmatningar.

Continue reading