Utskrift till excel från c#

Här följer en guide om hur man kan skapa Excelfiler från C#.

Fortsätt läsa

Gemensam programmering, m06u01

Tillsammans så kodade vi m06u01. Här presenteras koden.

Fortsätt läsa

Gemensam programmering, m06u01

Tillsammans gick vi igenom och löste uppgift m06u01.

Fortsätt läsa

m05u11 sparas till excel

När vi gemensamt gjorde uppgiften m05u11 där data sparas till en textfil så ville jag visa hur man istället kan spara data till en excelfil. Denna kod visar hur detta går till.

Fortsätt läsa

Gemensam programmering, m04u09

Vi kodade uppgift m04u09 gemensamt och byggde vidare på den för att förbereda lite inför arbete kring statistik & sannolikhet i mattekursen.

Det finns vissa saker i koden som jag och Vincent lade till efteråt när vi diskuterade hur uppgiften kunde användas i matematiken. Kör koden för att se vad vi har lagt till.

 

# Importera randint som gör att vi slumpa heltal
from random import randint

# Variabler
tärningar = []
tärningens_sidor = 6

# Fråga användaren om hur många tärningsslag hen vill göra.
while True:
  try:
    slag = int(input("Hur många gånger vill du slå tärningen? "))
    break
  except:
    print("Felaktig inmatning. Försök igen.")

# Simulera sedan dessa slag och lagra dem i en lista.
for i in range(slag):
  tärningar.append(randint(1, tärningens_sidor))

# Variabler för statistik (Eleverna ej sett....)
max = 0
min = slag

# Skriv sedan ut hur många slag det blev av varje värde,
# skriv ut detta på ett snyggt sätt.
print("\nSammanfattning")
#print("Alla tärningar:", tärningar)

for i in range(1, tärningens_sidor+1):
  print("Antal tärningar med värde {0}: {1}st ({2:.2f}%)"
   .format(i, tärningar.count(i), tärningar.count(i)/slag*100))
  # (Eleverna ej sett....)
  if tärningar.count(i) > max:
    max = tärningar.count(i)
  if tärningar.count(i) < min:
    min = tärningar.count(i)

# (Eleverna ej sett....)
print(f"Variansen: {(max-min)/slag*100:.2f} procentenheter")

Ladda mer