Gemensam programmering, stora gruppen, del 2

I det andra gemensamma programmeringstillfället byggde vi om banken så att den inte längre lagrade ett saldo utan att varje transaktion lagrades i en lista och sedan så beräknade vi saldot mha metoden Saldo().

Nästa programmeringstillfälle kommer redan efter lunch då vi skall lägga fokus på att säkra upp banken mot några vanliga krascher och fortsätta att bygga om koden så att vi använder fler metoder.

Koden, första delen.
Koden, andra delen.
Koden, tredje delen.

Gemensam bankapplikation, stora gruppen, del 1

Idag byggde vi grunden för en enkel bankapplikation. Det finns saker som vi skall jobba vidare med imorgon då vi skall;

  • Lagra transaktionerna i en lista
  • Beräkna saldo genom en metod
  • Säkra upp mot felaktiga inmatningar.
Fortsätt läsa

Samlingssida

För att kunna redovisa allt vi gör i kursen Webbserverprogrammering01 så behöver du skapa en samlingssida som jag kan utgå ifrån när jag gör bedömning av ditt arbete.

Eftersom ni parallellt läser kursen Webbutveckling01 så har vi gemensamt gjort en enkel samlingssida som ni senare kan bygga ut.

Koden

Här ser du version 1 av samlingssidan vilket var så långt vi hann i fredags.

Nytt läsår….

Semestern är slut och ett nytt läsår har börjat. Med det nya läsåret följer nya utmaningar och för mig innebär det också att jag börjar jobba på en annan skola. Från och med nu skall jag lära teknikelever programmera och hjälpa till att utbilda gymnasieingenjörer på Alströmergymnasiet i Alingsås.

Ladda mer