Corona

På denna sidan kommer jag samla information om hur mina lektioner kommer att gå till så länge vi bedriver fjärrundervisning. Detta är sidan där jag kommer uppdatera med nya information där sådan finns att ge. Eftersom fjärrundervisning inte vanligtvis används så kommer det krävas att vi hjälps åt för att få det att fungera.

Eftersom jag, pga kronisk sjukdom, är i en riskgrupp så kommer jag i större utsträckning än andra lärare att undervisa på distans och inte vara tillgängling på skolan.

Lektioner

 • Lektioner hålls enligt schema.
 • Uppstart sker genom konferens i ”Google Meet”, via kursens kalender så finns det en inbjudan till uppstarten. Vid uppstart så presenterar jag det arbete som skall göras under lektionen och fångar upp eventuella frågor från förra lektionen.
  Regler under konferenser i Meet är följande;
  • Jag pratar.
  • Ni har mikrofonen avstängd för att inte störa konferensen med olika ljud.
  • Frågor ställs i textform, jag läser alla frågor, är det lämpligt att svara på det direkt kommer jag göra detta, annars svarar jag på det strax.
  • Vill du ha ordet att ställa frågor eller prata med hela gruppen så ber du om ordet i chatten. Jag delar ut ordet när det är läge.
  • Inget spam/skitsnack i chatten, vill ni kommunicera med varandra under min genomgång så gör ni det på annat sätt.
 • Under lektioner så kommer jag vara tillgänglig via ”Google Hangouts” där du kan kontakta mig för att få hjälp.
  Hangouts kommer vara den enda vägen jag kommunicerar under lektionstid, efter att Meetkonferensen är över.
 • Efter lektionen kommer jag behöva kolla att eleverna har varit aktiva. Detta gör du i loggboken som kommer finnas i Google Classroom (jag kommer skapa ett Classroom till alla kurser för att lättare kunna dela filer och följa upp arbeten).
  • Programmering01 har ett dokument som heter loggbok, där skriver du vad du har gjort under lektionen. Var något särskilt svårt eller du känner att jag skall förtydliga/ge exempel så skriv detta så kan jag fånga upp och göra en film om detta eller starta nästa tillfälle med att prata mer om det.
  • Programmering02 har ett dokument som heter Projekt01 i uppgiften slutprojekt. Där vill jag att du skriver vad du har gjort vid varje lektionstillfälle även om du inte jobbar med slutprojektet. När du väl börjar med slutprojektet så kan du ta bort tidigare kommentarer eller bara tydligt visa vilka kommentarer som tillhör projektet och vilka som inte gör det.
  • För gymnasiearbetet så skriver du i loggboken hur arbetet fortgår. Se till att denna loggbok är tillgänglig för mig i Google Classroom. Samtliga lektionspass för gymnasiearbetet kommer jag starta upp och ta närvaro vid.

Verktygen, var och hur?

På Arena finns det en guide för de olika verktygen, denna hittar du här.