Category: programmering

Gemensam programmering, m06u01

Idag ägnade vi större delen av lektionen till att tillsammans lösa uppgift m06u01 där vi fick testa på att jobba med externa paket och även kika på hur vi kan använda listor i andra listor.

Continue reading

Skriva till fil i Python

I ett tidigare inlägg så lärde vi oss att läsa från en fil i Python. Vi skall nu bygga vidare på det exemplet och lära oss att skriva till filen.

Continue reading

Läsa från fil i Python

Vi har tillsammans gjort ett programmeringsexempel där vi i Python läser från en fil och bearbetar det inlästa datat. Koden för denna övning hittar du nedan. Vid nästa tillfälle så kommer vi jobba vidare med exemplet och även skriva till filen.

Continue reading

God jul

Dagens programmeringsuppgift levererade detta resultat.

Italienaren Tartaglia

Italienaren Tartaglia var en matematiker som levde på 1500-talet. Han anses ha formulerat följande matematiska problem, här återgivet i modern översättning:Summan av två positiva tal är 8. Bestäm talen så att produkten av talens differens och talens produkt blir så stor som möjligt.Din uppgift är att lösa Tartaglias matematiska problem.

Continue reading

Load more