Kategori: Alströmergymnasiet

Nytt läsår….

Semestern är slut och ett nytt läsår har börjat. Med det nya läsåret följer nya utmaningar och för mig innebär det också att jag börjar jobba på en annan skola. Från och med nu skall jag lära teknikelever programmera och hjälpa till att utbilda gymnasieingenjörer på Alströmergymnasiet i Alingsås.