m05u11 sparas till excel

När vi gemensamt gjorde uppgiften m05u11 där data sparas till en textfil så ville jag visa hur man istället kan spara data till en excelfil. Denna kod visar hur detta går till.

Det som behöver noteras i koden är att paketet xlsxwriter behöver importeras och detta görs i PyCharm genom att välja menyalternativet ”PyCharm->Preferences…->Project: XXXXX->Project Interpreter” och trycka på knappen med plustecken. Sedan söker du efter ”XlsxWriter” och lägger till denna till projektet.

# Paketet xlsxwriter måste importeras
import xlsxwriter

saldo = 10000
ränta = 1.03
förändringsfaktor = 1.00
filnamn = "m05u11_excel.xlsx"    # Namnet på excelfilen
row = 0               # Den rad där vi börjar skriva till excelfilen

# Skapa excelfil och ett blad
workbook = xlsxwriter.Workbook(filnamn)
worksheet = workbook.add_worksheet()

# Fetstilsformattering
# https://xlsxwriter.readthedocs.io/format.html
cell_format = workbook.add_format({'bold': True})

# Skapa huvud på tabellen
worksheet.write(row, 0, "År", cell_format)
worksheet.write(row, 1, "Saldo", cell_format)
worksheet.write(row, 2, "Ökning", cell_format)

# Loopa igenom alla år, 1 - 15
for år in range(1, 16):
  row += 1      # Nästa rad
  saldo *= ränta
  förändringsfaktor *= ränta
  worksheet.write(row, 0, år)
  s = "{0:.0f}kr".format(saldo)
  worksheet.write(row, 1, s)
  worksheet.write(row, 2, "{0:.2f}{83c3706f7879ba16fad0a45ccebdfe893cb316f83e146434c4b306ca128d67a9}".format((förändringsfaktor-1)*100))

# Stäng filen
workbook.close()

# Utskrift så att användaren får koll på att programmet är färdigt.
print("Utskrift till filen '{}' är gjord.".format(filnamn))

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.