C#-banken, 17TE, del2

using System;
using System.Collections.Generic; // Funktionalitet för att jobba med listor

/*
 * Buggar:
 * Inmatning stör menyn
 * Svenska tecken i inmatning fungerar ej
 * Krasch om insättning är annat än tal - LÖST
 * Kan ta ut mer pengar än vad som finns på kontot
 */

/*
 * Att göra:
 * Fixa insättning / uttag - KLAR
 * Skriva ut saldo - KLAR
 * Metod för vänta - KLAR
 * Metod för inmatningar - KLAR
 */

/*
 * Nästa gång:
 * Fixa olösta buggar
 * Bygga om val 3 till att visa transaktioner
 * Skriva ut saldot i menyn
 */


namespace banken17TE
{
  class MainClass
  {
    /// <summary>
    /// Skriva ut ett väntmeddelande och väntar på tangenttryck
    /// </summary>
    public static void Vänta(string s = "")
    {
      Console.WriteLine("{0}\nTryck på valfri tangent för att fortsätta."
        , s);
      Console.ReadKey();
    }

    /// <summary>
    /// Kontrollerar att inmatat tal är av typen int
    /// </summary>
    /// <param name="s">Meddelande om typ av inmatning</param>
    public static int Validera(string s)
    {
      bool inOk = false;
      int inmatning = 0;
      do
      {
        Console.Write(s);
        try
        {
          inmatning = Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
          inOk = true;
        }
        catch (Exception)
        {
          Vänta("Du måste ange ett heltal.");
        }

      } while (!inOk);
      return inmatning;
    }


    public static void Main(string[] args)
    {
      Console.OutputEncoding = System.Text.Encoding.UTF8;
      Console.Clear();

      List<int> transaktioner = new List<int>();
      transaktioner.Add(1000);

      char val;
      string meny = "######################" +
        "\nVälkommen till banken" +
        "\n######################" +
        "\n1. Insättning" +
        "\n2. Uttag" +
        "\n3. Saldo" +
        "\n0. Avsluta" +
        "\nAnge ditt val: ";

      do
      {
        Console.Write(meny);
        val = Console.ReadKey().KeyChar;
        Console.Clear();

        switch(val)
        {
          case '1':
            int insättning;
            insättning = Validera("Hur mycket vill du sätta in? ");
            if (insättning > 0)
            {
              transaktioner.Add(insättning);
            }
            else
            {
              Vänta("Insättningen får ej vara negativ.");
            } 
            break;
          case '2':
            int uttag = Validera("Hur mycket vill du ta ut? ");
            if (uttag > 0)
            {
              transaktioner.Add(-uttag);
            }
            else
            {
              Vänta("Uttaget får inte vara negativt.");
            }
            break;
          case '3':
            int saldo = 0;
            foreach (int transaktion in transaktioner)
            {
              saldo += transaktion;
            }
            Console.WriteLine("Ditt saldo är {0}kr", saldo);

            Vänta();
            break;
          case '0':
            Vänta("Du har valt att avsluta programmet");
            break;
          default:
            Vänta("Felaktig inmatning, försök igen.");
            break;
        }

      } while (val != '0');
    }
  }
}

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.