Träning med formulär

På lektionen visade jag praktiskt hur man arbetar med formulär. Inga avancerade saker visades men den koden som användes under lektionen publicerar jag här.

<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
 <head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=, initial-scale=1.0">
  <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="ie=edge">
  <title>Exempel på formulär</title>
  <!-- Länkade in en css från ramverket mustard, https://mustard-ui.com/ -->
  <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/mustard-ui@latest/dist/css/mustard-ui.min.css">

 </head>
 <body>
  <div class="container container-small">
   <h1>Formulärtest</h1>
   <form action="output.php" method="GET">
     <p><label for="tal">Tal</label>
     <input type="text" name="tal" required placeholder="Ange ett tal">
     <p><input type="submit" name="submit" value="send">
     <input type="reset" name="reset" value="reset"></p>
   </form>
  </div>
 </body>
</html>
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
   <meta charset="UTF-8">
   <title>Title of the document</title>
   <link rel="stylesheet" href="https://unpkg.com/mustard-ui@latest/dist/css/mustard-ui.min.css">
   <style>
   pre{
    /* Behövs för att radbryta snyggt i pre, detta är borttaget i
      mustard-ui, därför behöver jag lägga tillbaka det. */
    white-space: pre;
   }
   </style>
  </head>
  <body>
   <div class="container container-small">
   <h1>Resultat</h1>
   <?php
   echo "<p>Värdet du angav är: " . $_GET['tal'] . "</p>";
   for($i=0; $i<=$_GET['tal']; $i++){
    echo "<p>Talet är $i</p>";
   }
   ?>
    <p>Följande har skickats från formuläret!</p>
   <pre>
    <?php
     // var_dump är en bra funktion som skriver 
     // ut allt innehåll i en variabel, i detta
     // fallet en array var_dump($_POST);
     // print_r skriver ut samma sak, fast med
     // lite mindre information. Använd den du vill.
     print_r($_POST);
     // var_dump($_POST);
     ?>
    </pre>
    <p>Här är alla variabler som finns på sidan;</p>
    <pre>
     <?php
      // get_defined_vars() är en funktion som tar fram
      // alla variabler som finns på sidan denna är
      // utmärkt att skriva ut för att hålla koll på vad
      // som finns och vad som inte finns tillgängligt.
      print_r(get_defined_vars());
     ?>
    </pre>
   <a href="javascript:history.back()">Back</a>
  </div>
  </body>
</html>