ER-modell

Efter genomgång av ER-modeller så fick ni chansen att skapa era egna modeller som vi skall använda för att sedan kunna skapa en databas som skall kopplas till vår inloggningapplikation. När ni fått tid till att göra det själva så gjorde vi en gemensam, det är denna som vi kommer jobba vidare med när vi gör gemensamma delar.

Fortsätt läsa ”ER-modell”

Gemensam programmering user-applikationen, del 2

img_7974Under en dryg timma körde vi ytterligare ett pass för att avsluta den gemensamma programmeringsövningen. Vi gjorde klart alla fem php-sidorna och vi tittade också på hur vi använder CSource och vilka anpassningar i koden vi behöver göra för att den skall passa våra behov.

index.php och login.php var i stort sett färdiga, i index fixade vi till så att inte lösenordet visades i klartext när vi skrev in det i formuläret och login anpassades för att inte korrekt användarnamn och lösenord skulle vara synligt när vi använder oss av CSource.

Men vi började att bygga admin.php och tog där en kopia av index.php, tog bort formuläret och lade till en länk för att kunna logga ut. Vi skrev också ut användarens namn om man var inloggad. logout.php behövde bara fyra rader kod för att starta sessionen, ta bort alla variabler, förstöra sessionen och slutligen skicka oss vidare till startsidan.

Kvar är då bara check_login.php som skall kolla att vi verkligen är inloggade och har rätt att vara inne på admin-sidan. Denna lilla fil skall senare läggas in på varje sida där du behöver vara inloggad.

Med detta är applikationen klar, vi kommer i senare moment jobba vidare med denna lilla applikation för att träna på att jobba mot databasen. Nedan finns en bild på admin-sidan och all källkod, CSource finns beskrivet under Kunskap>Resurser på kursolle.se. Fortsätt läsa ”Gemensam programmering user-applikationen, del 2”

Gemensam programmering user-applikationen, del 1

Vi bestämde oss för att genomföra Moment04/Projekt01 gemensamt för de elever som inte hade gjort den ännu och lämnat in. Dels för att få en bra träning men också för att skapa förutsättningar för att hinna jobba med databasdelen innan slutprojektet skall genomföras.

img_7974
Vi började med att skissa och förklara den lilla applikation som vi skall skapa, vi använde oss av uppgiften som förgrund och gjorde på tavlan en egen skiss medan vi gick igenom de olika sidorna och hur de används.

Vi hann jobba färdigt med sidorna index och login, övriga tre sidor jobbar vi med på tisdagens lektion och sedan skall applikationen läggas upp på varje elevs redovisningssida på Binero. Här gäller det också att CSource läggs på plats.

Så här ser min sida ut när vi har kommit så här långt. Fortsätt läsa ”Gemensam programmering user-applikationen, del 1”