Todo-applikationen, funktioner

Vi gjorde ett försök med att implementera en funktion för att kunna återanvända kod för att läsa in filens innehåll till vår array men vi ansåg oss inte ha tid för att felsöka denna koden. Istället kommer den här.

Obeservera att vi skickar in $filename som argument till funktionen, det gör vi för att senare kunna skicka in olika filnamn för att läsa in olika filer till arrayer. Det kommer troligtvis en sista post med lite extra features där vi bland annat gör det möjligt att lista de borttagna punkterna i en egen lista.

Fortsätt läsa ”Todo-applikationen, funktioner”