Checklista inför redovisning webweu01 (gameOf40)

Innan du skall redovisa för betyget E så kolla att du har gjort följande saker;
 • I ett, eller flera, wordpressinlägg presentera
  • Projektplan för ditt projekt
  • Dokumentation av arbetet samt utvärdering av ditt arbete
  • Dokumentation av de valideringar och testningar du har gjort av produkten.
 • Visa upp en fungerande webbapplikation som når kraven, se punkterna nedan, på din Binero-site där det skall gå att spela ett fungerande spel.
  • Applikationen skall vara väl fungerande och ligga i en egen mapp på din domän.
  • En fullt fungerande applikation som du själv kodat i HTML5. Sidan bör klara en validering som HTML5 på http://validator.w3.org.
  • Allt som har med utseendets att göra bör styras av en extern CSS-fil. Sidan skall ha ett enhetligt utseende.
  • Den bör vara responsive, dvs fungera och förändras beroende på skärmstorlek.
  • Sidan skall funka (inte nödvändigtvis perfekt i alla men vara fullt funktionell) i webbläsarna Google Chrome och Firefox.
  • Applikationen skall testas på något eller några olika sätt, testningen skall dokumenteras. Denna dokumentation skall även innehålla vilka saker på er sida ni ändrat pga testresultaten.
  • Applikationen skall bestå av minst fyra (4) sidor; en välkomstsida, en spelsida, en sida där reglerna för spelet presenteras och sedan en om-sida som kort berättar om projektet och länkar till CSource och dina inlägg på WordPress. Vill du lägga all teknisk dokumentation på denna sida, eller någon annan sida, i applikationen så är det helt ok.
 • Dokumentera spelet i ett inlägg på wordpress med länkar till spelet och till CSource.
… dessutom för betyg på kursen…..
 • En fungerande samlingssida som länkar alla inlämnade uppgifter.
 • Skall uppgifter för Moment06 vara gjorda, detta är enda gången vissa kunskapskrav testas.

Checklista inför redovisning prrprr01 (gameOf40)

Innan du skall redovisa för betyget E så kolla att du har gjort följande saker;
 • Visa upp en fungerande applikation, på din Binero-site där det skall gå att spela ett fungerande spel.
 • Dokumentera spelet i ett inlägg på wordpress med länkar till spelet och till CSource.
 • Har du gjort några förändringar av utseende eller funktionalitet till spelet så beskriv dessa.
 • en kortare utvärdering av
  • arbetssättet, var tutorialen för lätt/för svårt/kul/aptråkig?
  • Hur var uppgiften? Kul, svår, användbar?
… dessutom för betyg på kursen…..
 • lägg upp och redovisa minst uppgift 1, 3 och 5 på Moment06. Skapa ett inlägg på wordpress där dessa uppgifter länkas och utvärderas. Glöm inte länk till CSource.

Slutredovisning i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1

Hej.

Det är dags att planera för redovisning i kurserna PRRPPR01 och WEBWEU01. Här kommer en länk till bokningslistan.

Checklista kommer ligga på den sida där projektet presenteras, se till att du har gått igenom checklistan innan redovisningen för jag kommer följa den under redovisningen. Checklistan finns inte där ännu men kommer inom kort.

Sista dag för redovisning för elever i åk 2 är onsdag 7 juni.

Gemensam bankapplikation TE15:5

Sista gemensamma arbetet med bankapplikationen gick ut på att vi skulle ta hand om det meddelande som skickas när en användare försöker ta ut mer pengar än vad som finns tillgängligt. Vi stötte också på lite småbuggar när vi testade applikationen och gjorde en fullösning där vi angav filens namn vid header(‘Location:’) men detta ville vi göra mer dynamiskt och därför har jag visat på rad 12 hur vi kan använda basename() för att hämta filens namn utifrån vad filen heter. Skulle vi byta namn på filen så kommer ändå applikationen att fungera.

Fortsätt läsa ”Gemensam bankapplikation TE15:5”