Cacheproblem i MAMP

Flera elever har haft problem med att MAMP har en fördröjning när man skall testa att köra förändrad kod. Orsaken till detta är att ni har slagit på en cache-funktion. För att ta bort detta går du in i MAMP, väljer ”Preferences…” och i PHP-fliken väljer du cache: ”off”, sedan klickar du på ok och om MAMP inte startas om automatiskt så gör du det åt MAMP så att den nya inställningen läses in.

Skärmklipp 2016-05-24 21.14.54Skärmklipp 2016-05-24 21.14.24