Gemensam programmeringsövning

Vi gjorde en liten programmeringsövning där vi kikade på selektion med if/else if/else och även två olika iterationer.

 

Gemensam programmering

Eleverna efterfrågade lite kodning och vi gick igenom selektioner och iterationer i två exempel.

Selektion

Iteration

Gemensam programmering moment03

Då körde vi ett pass med gemensam programmering där vi testade flera olika kontrollstrukturer.

När vi kodade på tavlan så fungerade inte continue som det skulle, det  berodde på att när vi anropade continue så ökade inte $i med ett vilket gjorde att samma värde på $i testades gång på gång. Detta avhjälps genom att $i ökas med ett innan continue körs. Hade vi använt en for-loop istället så hade strukturen på den loopen ökat värdet på $i automatiskt och då hade vi inte haft några problem.

Nu funkar koden som den skall.

Gemensam kodning med while-loop

Vi jobbar vidare med våra loopar och testar denna gången en while-loop.

Gemensam kodning med for-loop

Då har vi kört en gemensam övning där vi har kikat på hur vi kodar en for-loop.