Checklista inför redovisning webweb01 (adminapplikation)

Innan du skall redovisa för betyget E så kolla att du har gjort följande saker;
Visa upp en fungerande applikation, på din Binero-site, där följande funktioner skall finnas med (testa gärna själv med <script>-taggen nedan, det kommer jag ju göra i alla textrutor);
 • Logga in som admin
 • Skapa en admin
 • Uppdatera en admin
 • Inaktivera / aktivera en admin
 • Ta bort en admin
 • Skyddad mot enkel hacking, testar med strängen ”<script>window.location=”http://www.kursolle.se/hacked.php”;</script>” i alla tillgängliga formulärelement.
Visa dokumentation på WordPress som innehåller
 • en kortare utvärdering
 • Arbetssättet, var grupparbetet för lätt/för svårt/kul/aptråkigt?
 • Hur var uppgiften? Kul, svår, användbar?
 • länk till din CSource-fil på din Binero-site
 • bild på databasmodellen från Vertabelo
När du uppfyller alla ovanstående krav så pratar du med mig så hittar vi en tid, och eventuellt sett, för redovisning. Min utgångspunkt är att vi kör en kortare redovisning där vi sitter ner och du gör en demonstration av sidan och jag ställer lite frågor som vi kan ha en diskussion kring.

Adminapplikation EE15 – flytta databasen

Här kommer filmen som steg för steg går igenom hur vi skapar en databas på Bineros server och sedan flyttar både databas och applikationen till Bineros server.

När du har följt denna film och gjort samma sak med din egen applikation så gäller det att gå igenom checklistan innan det är dags för redovisning.

Adminapplikation EE15:9

I det sista tillfället som kommer dokumenteras med text så pratade vi om säkerhet och framförallt hanteringen av våra lösenord. När vi börjar detta tillfälle så skrivs alla lösenord ut i klartext när vi är inloggade i adminsystemet. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Vi använder oss av krypteringsalgoritmen sha1 som finns som inbyggd funktion i PHP. Kryptering görs med anrop av funktionen med strängen som skall krypteras som argument, tex. sha1(”admin”). Vi gjorde förändringen i flera steg;

Fortsätt läsa ”Adminapplikation EE15:9”

Adminapplikation EE15:8

Sista gemensamma programmeringen på detta lilla projekt.

Det vi gjorde denna gången var att fylla formuläret med data från databasen för att kunna uppdatera databasen med ny info om en user. Vi fixade också till att bara ett formulär kan visas åt gången, nu finns det inte både ett formulär för att skapa ny användare och för att uppdatera en befintlig.

Fortsätt läsa ”Adminapplikation EE15:8”