Gemensam programmeringsövning

På önskemål av eleverna så körde jag en liten demonstration om hur, och varför, vi använder funktioner.