Gemensam programmeringsövning

Vi gjorde en liten programmeringsövning där vi kikade på selektion med if/else if/else och även två olika iterationer.

 

Gemensam programmering

Eleverna efterfrågade lite kodning och vi gick igenom selektioner och iterationer i två exempel.

Selektion

Iteration

Gemensam kodning med for-loop

Då har vi kört en gemensam övning där vi har kikat på hur vi kodar en for-loop.