Checklista inför redovisning prrprr01 (gameOf40)

Innan du skall redovisa för betyget E så kolla att du har gjort följande saker;
 • Visa upp en fungerande applikation, på din Binero-site där det skall gå att spela ett fungerande spel.
 • Dokumentera spelet i ett inlägg på wordpress med länkar till spelet och till CSource.
 • Har du gjort några förändringar av utseende eller funktionalitet till spelet så beskriv dessa.
 • en kortare utvärdering av
  • arbetssättet, var tutorialen för lätt/för svårt/kul/aptråkig?
  • Hur var uppgiften? Kul, svår, användbar?
… dessutom för betyg på kursen…..
 • lägg upp och redovisa minst uppgift 1, 3 och 5 på Moment06. Skapa ett inlägg på wordpress där dessa uppgifter länkas och utvärderas. Glöm inte länk till CSource.

Checklista inför redovisning webweb01 (adminapplikation)

Innan du skall redovisa för betyget E så kolla att du har gjort följande saker;
Visa upp en fungerande applikation, på din Binero-site, där följande funktioner skall finnas med (testa gärna själv med <script>-taggen nedan, det kommer jag ju göra i alla textrutor);
 • Logga in som admin
 • Skapa en admin
 • Uppdatera en admin
 • Inaktivera / aktivera en admin
 • Ta bort en admin
 • Skyddad mot enkel hacking, testar med strängen ”<script>window.location=”http://www.kursolle.se/hacked.php”;</script>” i alla tillgängliga formulärelement.
Visa dokumentation på WordPress som innehåller
 • en kortare utvärdering
 • Arbetssättet, var grupparbetet för lätt/för svårt/kul/aptråkigt?
 • Hur var uppgiften? Kul, svår, användbar?
 • länk till din CSource-fil på din Binero-site
 • bild på databasmodellen från Vertabelo
När du uppfyller alla ovanstående krav så pratar du med mig så hittar vi en tid, och eventuellt sett, för redovisning. Min utgångspunkt är att vi kör en kortare redovisning där vi sitter ner och du gör en demonstration av sidan och jag ställer lite frågor som vi kan ha en diskussion kring.

Adminapplikation EE15 – flytta databasen

Här kommer filmen som steg för steg går igenom hur vi skapar en databas på Bineros server och sedan flyttar både databas och applikationen till Bineros server.

När du har följt denna film och gjort samma sak med din egen applikation så gäller det att gå igenom checklistan innan det är dags för redovisning.

Adminapplikation EE15:9

I det sista tillfället som kommer dokumenteras med text så pratade vi om säkerhet och framförallt hanteringen av våra lösenord. När vi börjar detta tillfälle så skrivs alla lösenord ut i klartext när vi är inloggade i adminsystemet. Så kan vi naturligtvis inte ha det. Vi använder oss av krypteringsalgoritmen sha1 som finns som inbyggd funktion i PHP. Kryptering görs med anrop av funktionen med strängen som skall krypteras som argument, tex. sha1(”admin”). Vi gjorde förändringen i flera steg;

Fortsätt läsa ”Adminapplikation EE15:9”

Slutredovisning i kurserna Programmering 1 och Webbutveckling 1

Hej.

Det är dags att planera för redovisning i kurserna PRRPPR01 och WEBWEU01. Här kommer en länk till bokningslistan.

Checklista kommer ligga på den sida där projektet presenteras, se till att du har gått igenom checklistan innan redovisningen för jag kommer följa den under redovisningen. Checklistan finns inte där ännu men kommer inom kort.

Sista dag för redovisning för elever i åk 2 är onsdag 7 juni.