Gemensam programmering moment03

Då körde vi ett pass med gemensam programmering där vi testade flera olika kontrollstrukturer.

När vi kodade på tavlan så fungerade inte continue som det skulle, det  berodde på att när vi anropade continue så ökade inte $i med ett vilket gjorde att samma värde på $i testades gång på gång. Detta avhjälps genom att $i ökas med ett innan continue körs. Hade vi använt en for-loop istället så hade strukturen på den loopen ökat värdet på $i automatiskt och då hade vi inte haft några problem.

Nu funkar koden som den skall.