Dags att boka redovisiningstid

Nu finns dokumentet uppe som du skall använda för att boka tid för redovisning på kursen.

De elever som läser Webbserverprogrammering 1 och deltar i den gemensamma övningen skall inte boka tid, den redovisningen sker på annat sätt.

Gemensamt slutprojekt 2c:1

Dags för det gemensamma slutprojektet för de elever som jobbar mot betyget E i kursen. I dessa inlägg visar jag vad vi har gjort under varje pass och visar de bilder som vi ritat upp på tavlan. Tanken är inte att det skall vara en utförlig guide utan du kommer behöva vara med på genomgångar och arbete för att lösa uppgiften. Tanken är mest att du skall komma ihåg hur vi har gjort och för att eventuellt få stöd att hjälpa en vän.

Vi började med att göra en grov skiss på hur sidorna skall se ut i ”front end”, dvs den delen som är öppen för alla, även de användare som inte är inloggade. Vi tog stöd av exempelapplikationen news. Den andra sidan heter news.php i brist på bättre namn för tillfället, troligtvis kommer den heta post.php eller något liknande senare.

IMG_6034

Genom att se dessa sidor kunde vi börja identifiera vilka entiteter, relationer och attribut vi vill ha i vår databas och vi kan då börja skissa på en ER-modell.

er

ER-modellen gör sedan om till en Databasmodell som vi tillverkar i Vertabelos verktyg.

download

Sedan skapade vi en ny databas ”blog2c” lokalt mha phpmyadmin och körde det scriptet som vi hade skapat i Vertabelo.Skärmklipp 2016-05-10 11.39.26

Lite justeringar behövde göras, vi hade bla glömt att i två tabeller skapa AUTO_INCREMENT för id men det åtgärdade vi genom phpmyadmin och ändrade sedan i Vertabelomodellen. I scriptet ovan är detta problem åtgärdat.

Sedan skapade vi 1 användare, 3 blogginlägg och minst 4 kommentarer. Vi har valt olika längd på inläggen och olika många kommentarer på varje inlägg allt för att tidigt kunna se hur sidorna ser ut när vi bygger dem. För att lagra text som ser vettig ut så har vi valt att använda oss av Ipsums, jag valde att använda Bacon Ipsum och CupCake Ipsum, vi var ju ändå lite hungriga innan lunch.

Här följer de tre tabellerna som vi har populerat.

Skärmklipp 2016-05-10 11.40.21
tabell: user
Skärmklipp 2016-05-10 11.40.34
tabell: post
Skärmklipp 2016-05-10 11.40.47
tabell: comment

Nästa tillfälle ger vi oss på kodning av ”front end”-sidan. Vi skall lista de olika inläggen och kommentarerna samt ge användaren möjlighet att skapa nya kommentarer. När detta är gjort så skall vi kika på hur vi implementerar vår user-applikation så att det går att logga in i vårt system och lägga nya blogginlägg.

Gemensamt slutprojekt 3c:2

Andra tillfället började med att vi färdigställde front end och fick visat upp alla inlägg, ett specifikt inlägg med kommentarer och vi kunde också lägga till en egen kommentar.

Vi passade också på att bryta ut menyn för att senare kunna möjliggöra så att denna meny skulle kunna användas för både user och admin beroende på om man är inloggad eller inte.

Efter ett större bryt där ingen elev ville kliva fram så skissade vi på vad som skall göras i back-end och vilka filer som kan behövas.

IMG_6030