Gemensam programmering, stora gruppen, del 2

I det andra gemensamma programmeringstillfället byggde vi om banken så att den inte längre lagrade ett saldo utan att varje transaktion lagrades i en lista och sedan så beräknade vi saldot mha metoden Saldo().

Nästa programmeringstillfälle kommer redan efter lunch då vi skall lägga fokus på att säkra upp banken mot några vanliga krascher och fortsätta att bygga om koden så att vi använder fler metoder.

Koden, första delen.
Koden, andra delen.
Koden, tredje delen.

Samlingssida

För att kunna redovisa allt vi gör i kursen Webbserverprogrammering01 så behöver du skapa en samlingssida som jag kan utgå ifrån när jag gör bedömning av ditt arbete.

Eftersom ni parallellt läser kursen Webbutveckling01 så har vi gemensamt gjort en enkel samlingssida som ni senare kan bygga ut.

Koden

Här ser du version 1 av samlingssidan vilket var så långt vi hann i fredags.