Fortsatt arbete med databasen webshop

På dagens lektion så fortsatte vi att jobba med databasen, eleverna fick i uppdrag att skriva rent en ER-modell, vilket de gjorde gemensamt, men utseendet liknade mer en databasmodell än en ER-modell. Vi fortsatte dock att kolla på innehållet och eleverna fick med sig lite följdfrågor att jobba med den närmsta veckan. Det roligaste är ju att modellera en databas är inte så enkelt som man först kan tro, det finns alltid frågor att ställa, beslut att ta och begränsningar att göra. Dokumentera gärna de begränsningar vi har kommit överens om och vilka är förutsättningen för att senare kunna bygga applikationen på samma sätt som vi nu har tagit beslut på angående databasen.

ER-modellen (typ….)

Uppgifter att jobba vidare med

  • Markera primärnycklar med ”#” framför namnet
  • Markera sekundärnycklar/främmande nycklar med ”*” framför namnet.
  • Gå igenom namngivningen, den är inte konsekvent för tillfället.
  • Fundera på diskussionen vi hade kring attributet statusId i Entiteten order.
  • Sätt datatyper till de olika attributen så att vi kan överföra ER-modellen till en databasmodell.

Eget arbete på torsdag, kom gärna förbi och säg hej så att jag får med er i närvaroregistreringen. På tisdag är jag på Webbdagarna så då är det fri lek på valfri plats.

Praktisk databasgenomgång genom projektet webshop

Att en tisdag i början i september skall få en att känna att lärare är det bästa jobb som finns. Jag kör en liten kurs i Webbserverprogrammering 1 med få elever som har bra grundkunskaper från när vi läste kursen Programmering 1 förra året med PHP som programmeringsspråk. Det innebär att vi redan har gått igenom den första delen av kursen och jag har låtit eleverna repetera lite i början av hösten samtidigt som vi klurat lite hur vi skall gå vidare. Min förhoppning var att för en gångs skull få ordentligt med tid för att jobba med databaserna för att ha rätt verktyg inför slutprojektet.

Fortsätt läsa ”Praktisk databasgenomgång genom projektet webshop”