Gemensam programmering, m04u09

Vi kodade uppgift m04u09 gemensamt och byggde vidare på den för att förbereda lite inför arbete kring statistik & sannolikhet i mattekursen.

Det finns vissa saker i koden som jag och Vincent lade till efteråt när vi diskuterade hur uppgiften kunde användas i matematiken. Kör koden för att se vad vi har lagt till.

 

# Importera randint som gör att vi slumpa heltal
from random import randint

# Variabler
tärningar = []
tärningens_sidor = 6

# Fråga användaren om hur många tärningsslag hen vill göra.
while True:
  try:
    slag = int(input("Hur många gånger vill du slå tärningen? "))
    break
  except:
    print("Felaktig inmatning. Försök igen.")

# Simulera sedan dessa slag och lagra dem i en lista.
for i in range(slag):
  tärningar.append(randint(1, tärningens_sidor))

# Variabler för statistik (Eleverna ej sett....)
max = 0
min = slag

# Skriv sedan ut hur många slag det blev av varje värde,
# skriv ut detta på ett snyggt sätt.
print("\nSammanfattning")
#print("Alla tärningar:", tärningar)

for i in range(1, tärningens_sidor+1):
  print("Antal tärningar med värde {0}: {1}st ({2:.2f}%)"
   .format(i, tärningar.count(i), tärningar.count(i)/slag*100))
  # (Eleverna ej sett....)
  if tärningar.count(i) > max:
    max = tärningar.count(i)
  if tärningar.count(i) < min:
    min = tärningar.count(i)

# (Eleverna ej sett....)
print(f"Variansen: {(max-min)/slag*100:.2f} procentenheter")

Problem med WiFi i BootCamp

Vi har en tid haft problem med WiFi i Bootcamp vilket har gjort att uppkoppling mot internet har varit väldigt segt om det ens varit möjligt. Anders Erlandsson har hjälpt till och nu har han hittat en lösning på problemet.

Continue reading

Gemensam programmering, m04u08

På dagens lektion programmerade vi gemensamt m04u08. Vi kommer göra färdigt del 2 av denna uppgift vid nästa tillfälle.

Continue reading

Tider under Göteborgsbesök

Här kommer de tider som gäller under dagen att finnas.

10.00 guidad visning på Världskulturmuseets utställning Allt hänger ihop

11.15 lunch, medhavd från skolan eller på egen hand.

12.45, ca, dags att gå in på mässan kunskap & framtid. Eleverna har egna biljetter, info om hur dessa fixas finns som tidigare nyhet i Vklass. De elever som vill gå in före 12.45 kan givetvis göra det. Ingen samling sker vid ingången.

14.45, prel, samling utanför stora entrén till mässan för avresa till Alingsås.

Inför mässan Kunskap & Framtid

Här finns det dokument som jag gick igenom på mentorstiden.

Klass 18TEa har också fått en uppgift att genomföra innan och under mässan. Den uppgiften finns i nedanstående dokument.

Load more